Pracujeme vo vodorovnej polohe, aby sa farby nezlievali.

Spustiť prezentáciu

Kontakt

Jana Barillová janbari@azet.sk