Obrázok opatrne zlepíme z euroobalu a prenesieme na dvere. Pracujeme opatrne, lebo ak sa nám obrázok zllepí, nejde rozlepiť!

Spustiť prezentáciu

Kontakt

Jana Barillová janbari@azet.sk