Z 3 rúrok vytvoríme hviezdicu, položíme na ňu napr. sprej a novou rúrkou začíname pliesť.

Spustiť prezentáciu

Kontakt

Jana Barillová janbari@azet.sk